Psihološko testiranje

Psihološko ocenjevanje kadrov za podjetja

Psihološko testiranje

Psihološko testiranje je vrsta ocenjevanja osebnostnih lastnosti, kognitivnih in drugih sposobnosti, vrednot, vedenj in drugih osebnostnih konstruktov s pomočjo preverjenih metod.

Vprašalniki in testi, ki jih uporabljam, so razviti ali prirejeni v Sloveniji s strani Centra za psihodiagnostična sredstva, imajo veljavne norme in zanesljive standardizirane postopke izvajanja. Psihološko testiranje lahko izvajajo le diplomanti ali magistri psihologije; za nekatere pripomočke potrebujemo dodatno usposabljanje.

Psihološko ocenjevanje kadrov za podjetja

A. Psihološko ocenjevanje v selekcijskem postopku.

B. Ocenjevanje obstoječih zaposlenih.

Kandidate lahko ocenjujemo na področju vedenja na delovnem mestu, osebnostnih lastnosti, vrednot in njihovih kognitivnih sposobnosti. Pri ocenjevanju kandidatov ne smemo pozabiti na celostni pristop in upoštevati vse komponente ocenjevanja.

Ocenjevanja obstoječih zaposlenih lahko izvajamo z namenom napredovanja, razvoja in iskanja potencialov. Ocenjevanje zaposlenih se izvaja tudi po metodi 360, ki ponuja povratno informacijo s strani nadrejenih, podrejenih in lastne samoocene.

Psihološko ocenjevanje kadrov za podjetja

A. Psihološko ocenjevanje v selekcijskem postopku.

Kandidate lahko ocenjujemo na področju vedenja na delovnem mestu, osebnostnih lastnosti, vrednot in njihovih kognitivnih sposobnosti. Pri ocenjevanju kandidatov ne smemo pozabiti na celostni pristop in upoštevati vse komponente ocenjevanja.

B. Ocenjevanje obstoječih zaposlenih.

Ocenjevanja obstoječih zaposlenih lahko izvajamo z namenom napredovanja, razvoja in iskanja potencialov. Ocenjevanje zaposlenih se izvaja tudi po metodi 360, ki ponuja povratno informacijo s strani nadrejenih, podrejenih in lastne samoocene.

Povratna informacija kandidatu/zaposlenemu je izjemno pomembna komponenta psihološkega ocenjevanja. S podajanjem povratne informacije osebi zagotovim vpogled v rezultate, jih predstavim in obrazložim. Dvosmerna narava pogovora zagotavlja potrditev ali zavrnitev hipotez na podlagi rezultatov vprašalnikov in testov.

Kvalitetno podana povratna informacija pomaga pri uvidu posameznika v njegove močne strani, ki so dobra podlaga za karierni in osebnostni razvoj, hkrati pa opozarja tudi na cone tveganja, na katere je potrebno biti pozoren.

Povratna informacija rekruterju ali managerju vsebuje iste informacije, kot jih podam ocenjevanemu posamezniku, vendar več pozornosti namenimo lastnostim, ki so po mnenju rekruterja ali managerja ključne za opravljanje nalog na delovnem mestu, za katero posameznik kandidira.

Pomembni del kariernega svetovanja je raziskovanje poklicnih interesov, sposobnosti in vrednot posameznika. Dobra karierna usmeritev ne sme biti zastavljena brez upoštevanja posameznikovih prepričanj in zanimanj.
S pomočjo psihodiagnostičnih pripomočkov lahko raziskujemo in interpretiramo karierno usmerjenost posameznika, njegov potencial in smer razvoja.

Psihološko ocenjevanje med terapijo

(neklinična psihodiagnostika)

Psihološko ocenjevanje klientov izvajam le izjemoma, v kolikor potrebujem dodatne podatke o duševnem stanju klienta. Za psihološko ocenjevanje se odločim le v dogovoru s klientom in na podlagi utemeljenih strokovnih razlogov.

Psihološko testiranje je vrsta ocenjevanja osebnostnih lastnosti, kognitivnih in drugih sposobnosti, vrednot, vedenj in drugih osebnostnih konstruktov s pomočjo preverjenih metod.

Vprašalniki in testi, ki jih uporabljam, so razviti ali prirejeni v Sloveniji s strani Centra za psihodiagnostična sredstva, imajo veljavne norme in zanesljive standardizirane postopke izvajanja. Psihološko testiranje lahko izvajajo le diplomanti ali magistri psihologije; za nekatere pripomočke potrebujemo dodatno usposabljanje.

Psihološko ocenjevanje kadrov za podjetja

A. Psihološko ocenjevanje v selekcijskem postopku.

Kandidate lahko ocenjujemo na področju vedenja na delovnem mestu, osebnostnih lastnosti, vrednot in njihovih kognitivnih sposobnosti. Pri ocenjevanju kandidatov ne smemo pozabiti na celostni pristop in upoštevati vse komponente ocenjevanja.

B. Ocenjevanje obstoječih zaposlenih.

Ocenjevanja obstoječih zaposlenih lahko izvajamo z namenom napredovanja, razvoja in iskanja potencialov. Ocenjevanje zaposlenih se izvaja tudi po metodi 360, ki ponuja povratno informacijo s strani nadrejenih, podrejenih in lastne samoocene.

Povratna informacija kandidatu/zaposlenemu je izjemno pomembna komponenta psihološkega ocenjevanja. S podajanjem povratne informacije osebi zagotovim vpogled v rezultate, jih predstavim in obrazložim. Dvosmerna narava pogovora zagotavlja potrditev ali zavrnitev hipotez na podlagi rezultatov vprašalnikov in testov.

Kvalitetno podana povratna informacija pomaga pri uvidu posameznika v njegove močne strani, ki so dobra podlaga za karierni in osebnostni razvoj, hkrati pa opozarja tudi na cone tveganja, na katere je potrebno biti pozoren.

Povratna informacija rekruterju ali managerju vsebuje iste informacije, kot jih podam ocenjevanemu posamezniku, vendar več pozornosti namenimo lastnostim, ki so po mnenju rekruterja ali managerja ključne za opravljanje nalog na delovnem mestu, za katero posameznik kandidira.

Pomembni del kariernega svetovanja je raziskovanje poklicnih interesov, sposobnosti in vrednot posameznika. Dobra karierna usmeritev ne sme biti zastavljena brez upoštevanja posameznikovih prepričanj in zanimanj.
S pomočjo psihodiagnostičnih pripomočkov lahko raziskujemo in interpretiramo karierno usmerjenost posameznika, njegov potencial in smer razvoja.

Psihološko ocenjevanje med terapijo

(neklinična psihodiagnostika)

Psihološko ocenjevanje klientov izvajam le izjemoma, v kolikor potrebujem dodatne podatke o duševnem stanju klienta. Za psihološko ocenjevanje se odločim le v dogovoru s klientom in na podlagi utemeljenih strokovnih razlogov.